سایت رد پیکس
من خودمو عوض کردم تا تورو بدست بیارم

من خودمو عوض کردم تا تورو بدست بیارم


من خودمو عوض کردم

تا تورو بدست بیارم اما

نه تو رو به دست آوردم

نه دیگه آدم سابق شدم


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط