سایت رد پیکس
من کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت

من کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت


من کسی رو از دست دادم

که دوستم نداشت، اما تو کسی رو از دست دادی

که عاشقت بود، تو باختی یا من؟؟؟


عکس نوشتهعکس نوشته دوستت دارمعکس پروفایل دوستت دارم
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته دوستت دارم


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط