مهدیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

مهدیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

مهدیس جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
مهدیس عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک مهدیس جان
مهدیس جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته مهدیس
عکس پروفایل مهدیس
عکس مهدیس

عکس های مرتبط مهدیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است