نخواستن ها را زود بگوییم

نخواستن ها را زود بگوییم

نخواستن ها را زود بگوییم / عادت به خاطره / کار آدمهاست / آدمهای خاطره دار / روزی چند بار له میشوند …

عکس نوشته عکس نوشته خاطرات
عکس پروفایل خاطرات
عکس خاطرات

عکس های مرتبط نخواستن ها را زود بگوییم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است