ندا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ندا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ندا جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم ندا

ندا جان تو هم عشقمی … هم بهترین دوستمی … هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم ندا عزیز

اسم نوشته اسم نوشته ندا
عکس پروفایل ندا
عکس ندا

عکس های مرتبط ندا جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

ارسال دیدگاه