نرگس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

نرگس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

نرگس جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
نرگس عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک نرگس جان
نرگس جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته نرگس
عکس پروفایل نرگس
عکس نرگس

عکس های مرتبط نرگس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است