نمیدونم چه حکمتیه که هم بیکارم هم وقت نمیکنم

نمیدونم چه حکمتیه که هم بیکارم هم وقت نمیکنم

نمیدونم چه حکمتیه که

هم بیکارم هم وقت نمیکنم

به هیچ کاری برسم

عکس نوشته عکس نوشته خنده دار
عکس پروفایل خنده دار
عکس خنده دار
دریافت عکس

عکس های مرتبط نمیدونم چه حکمتیه که هم بیکارم هم وقت نمیکنم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خنده دار

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است