سایت رد پیکس
نه کاکتوسها یه دفعه خشک میشن و نه آدما یه دفعه میرن

نه کاکتوسها یه دفعه خشک میشن و نه آدما یه دفعه میرن


نه کاکتوسها یه دفعه خشک میشن

و نه آدما یه دفعه میرن

فقط چون بهشون توجه نمیکنیم

و حواسمون بهشون نیست

فکر میکنیم یه دفعه اتفاق افتادن


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط نه کاکتوسها یه دفعه خشک میشن و نه آدما یه دفعه میرن

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی