نیایش جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

نیایش جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

نیایش جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
نیایش عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک نیایش جان
نیایش جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته نیایش
عکس پروفایل نیایش
عکس نیایش

عکس های مرتبط نیایش جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است