هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد
( عشق هاى واقعى هرگز به هم نمى رسند )
نرسيدن براى ترسوهاست / نرسيدن براى "يك طرفه" هاست
واقعى ها به هم مى رسند … !!

عکس نوشته عکس نوشته عشق
عکس پروفایل عشق
عکس عشق

عکس های مرتبط هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است