هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد
( عشق هاى واقعى هرگز به هم نمى رسند )
نرسيدن براى ترسوهاست / نرسيدن براى "يك طرفه" هاست
واقعى ها به هم مى رسند ... !!

عکس نوشته عکس نوشته عشق
عکس پروفایل عشق
عکس عشق
دریافت عکس

عکس های مرتبط هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عشق

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است