سایت رد پیکس
هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد

هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد


هرگز خودتان را تسليم اين جمله نكنيد
( عشق هاى واقعى هرگز به هم نمى رسند )
نرسيدن براى ترسوهاست / نرسيدن براى "يك طرفه" هاست
واقعى ها به هم مى رسند ... !!


عکس نوشتهعکس نوشته عشقعکس پروفایل عشق
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عشق


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط