سایت رد پیکس
همیشه نفر سوم رابطه آدمیزاد نیست

همیشه نفر سوم رابطه آدمیزاد نیست


همیشه نفر سوم رابطه آدمیزاد نیست؛

گاهی میتواند

یک حس باشد

یک حس پوچ

و خانه خراب کن

بنام "شک"


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عاشقانه


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط