سایت رد پیکس
همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره

همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره


همین که می دانم

کسی شبیه تو نیست

چقدر دلهره آورتر از

نبودن توست!


عکس نوشتهعکس نوشته عشقعکس پروفایل عشقعکس عشق
دریافت عکس

عکس های مرتبط همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عشق