سایت رد پیکس
همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره

همین که می دانم کسی شبیه تو نیست چقدر دلهره


همین که می دانم

کسی شبیه تو نیست

چقدر دلهره آورتر از

نبودن توست!


عکس نوشتهعکس نوشته عشقعکس پروفایل عشق
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عشق


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط