سایت رد پیکس
هیچوقت بهم نمیگفت دوست دارم

هیچوقت بهم نمیگفت دوست دارم


هیچوقت بهم نمیگفت دوست دارم

ولی همیشه

همون پیراهنیو میپوشید

که من براش خریده بودم

با اینکه بهش نمیومد ...


عکس نوشتهعکس نوشته دوستت دارمعکس پروفایل دوستت دارم
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته دوستت دارم


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط