سایت رد پیکس
هیچکس اندازه داریوش امیدوار به فردایی بهتر نیست

هیچکس اندازه داریوش امیدوار به فردایی بهتر نیست


هیچکس اندازه داریوش امیدوار به

فردایی بهتر نیست

اونجا که میگه

یه حسی از تو در من هست

که میدونم تو رو دارم

واسه برگشتنت هر شب درارو باز میذارم ...


عکس نوشتهعکس نوشته زیباعکس پروفایل زیبا
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته زیبا


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط