هیچ کاری بی معنی تر از این نیست

هیچ کاری بی معنی تر از این نیست


هیچ کاری بی معنی تر از این نیست

که بخواهی برای کسی که برایش مهم

نیستی !

از خودت بگویی ...


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط هیچ کاری بی معنی تر از این نیست

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است