سایت رد پیکس
وای از آن روز که تو عاشق شوی

وای از آن روز که تو عاشق شوی


وای از آن روز

که تو عاشق شوی

و من معشوق

پدری از تو درارم

که خدا میداند


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عاشقانه


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط