سایت رد پیکس
وقتی تو اینجا نیستی پاییز جایش خالی است

وقتی تو اینجا نیستی پاییز جایش خالی است


وقتی تو اینجا نیستی

پاییز جایش خالی است

همچون درخت کاج پیر از سبز بودن خسته ام


عکس نوشتهعکس نوشته پاییزیعکس پروفایل پاییزی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته پاییزی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط