وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

وقتی ناخن ها بلند میشوند

آنها را کوتاه میکنیم نه انگشتانمان را…

همینطور وقتی سوتفاهمی به وجود آمد

غرورتان را رها کنید

نه رابطه را

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی

عکس های مرتبط وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است