وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

وقتی ناخن ها بلند میشوند

آنها را کوتاه میکنیم نه انگشتانمان را...

همینطور وقتی سوتفاهمی به وجود آمد

غرورتان را رها کنید

نه رابطه را

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است