وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم


وقتی ناخن ها بلند میشوند

آنها را کوتاه میکنیم نه انگشتانمان را...

همینطور وقتی سوتفاهمی به وجود آمد

غرورتان را رها کنید

نه رابطه را


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط وقتی ناخن ها بلند میشوند آنها را کوتاه میکنیم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است