وگاهی عشق یعنی رفتن از کنار آدمی

وگاهی عشق یعنی رفتن از کنار آدمی

وگاهی عشق / یعنی رفتن از کنار آدمی
که دوستش داری / وقتی که میدانی نبودنت به نفع اوست ...

عکس نوشته عکس نوشته عشق
عکس پروفایل عشق
عکس عشق
دریافت عکس

عکس های مرتبط وگاهی عشق یعنی رفتن از کنار آدمی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عشق

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است