پانته آ جان چهارشنبه سوریت مبارک

پانته آ جان چهارشنبه سوریت مبارک

پانته آ جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پانته آ جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پانته آ

پانته آ جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پانته آ جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پانته آ
عکس پروفایل پانته آ
عکس پانته آ

عکس های مرتبط پانته آ جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است