پاییز یهو میاد توو یه‌ روز مثل بهار و بقیه

پاییز یهو میاد توو یه‌ روز مثل بهار و بقیه

پاییز یهو میاد

توو یه‌ روز، مثل بهار و بقیه

صب زود بیدار می‌ شی می‌ بینی

حیاط شده

طوفان رنگ و رنگ

که برپا در دیده میکند ...

تو هم مثل پاییز باش دلرُبا

یهو بیا تو دل ما طوفان به پا کن ...

عکس نوشته عکس نوشته پاییزی
عکس پروفایل پاییزی
عکس پاییزی
دریافت عکس

عکس های مرتبط پاییز یهو میاد توو یه‌ روز مثل بهار و بقیه

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته پاییزی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است