سایت رد پیکس
پاییز یهو میاد توو یه‌ روز مثل بهار و بقیه

پاییز یهو میاد توو یه‌ روز مثل بهار و بقیه


پاییز یهو میاد

توو یه‌ روز، مثل بهار و بقیه

صب زود بیدار می‌ شی می‌ بینی

حیاط شده

طوفان رنگ و رنگ

که برپا در دیده میکند ...

تو هم مثل پاییز باش دلرُبا

یهو بیا تو دل ما طوفان به پا کن ...


عکس نوشتهعکس نوشته پاییزیعکس پروفایل پاییزی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته پاییزی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط