پدیده جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

پدیده جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

پدیده جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم پدیده

پدیده جان تو هم عشقمی ... هم بهترین دوستمی ... هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم پدیده عزیز

اسم نوشته اسم نوشته پدیده
عکس پروفایل پدیده
عکس پدیده
دریافت عکس

عکس های مرتبط پدیده جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

اسم نوشته های جدید

موضوعات مرتبط اسم نوشته پدیده

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است