پدیده جان چهارشنبه سوریت مبارک

پدیده جان چهارشنبه سوریت مبارک

پدیده جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پدیده جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پدیده

پدیده جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پدیده جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پدیده
عکس پروفایل پدیده
عکس پدیده

عکس های مرتبط پدیده جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است