پردیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

پردیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

پردیس جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
پردیس عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک پردیس جان
پردیس جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته پردیس
عکس پروفایل پردیس
عکس پردیس

عکس های مرتبط پردیس جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است