پرنیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پرنیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پرنیا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پرنیا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پرنیا

پرنیا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پرنیا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پرنیا
عکس پروفایل پرنیا
عکس پرنیا

عکس های مرتبط پرنیا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است