سایت رد پیکس
پرنیا طرح صورتی گل دار

پرنیا طرح صورتی گل دار


معنی : پارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار / نوعی پارچه ی حریر که برای نوشتن به کار می بردند

اسم پرنیا از اسامی پرطرفدار دخترانه می باشد.


اسم نوشتهاسم نوشته پرنیاعکس پروفایل پرنیاعکس پرنیا
دریافت عکس

عکس های مرتبط پرنیا طرح صورتی گل دار

اسم نوشته های جدید

موضوعات مرتبط اسم نوشته پرنیا