پرویز جان چهارشنبه سوریت مبارک

پرویز جان چهارشنبه سوریت مبارک

پرویز جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پرویز جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پرویز

پرویز جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پرویز جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پرویز
عکس پروفایل پرویز
عکس پرویز

عکس های مرتبط پرویز جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است