پریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پریا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پریا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پریا

پریا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پریا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پریا
عکس پروفایل پریا
عکس پریا

عکس های مرتبط پریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است