پوریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پوریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

پوریا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک پوریا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای پوریا

پوریا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
پوریا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته پوریا
عکس پروفایل پوریا
عکس پوریا

عکس های مرتبط پوریا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است