سایت رد پیکس
چرا وقتی به یکی میگیم دیگه بهم زنگ نزن

چرا وقتی به یکی میگیم دیگه بهم زنگ نزن


چرا وقتی

به یکی میگیم دیگه بهم زنگ نزن

بعدش که گوشیم زنگ میخوره

آرزو میکنیم کاش اون باشه


عکس نوشتهعکس نوشته تیکه دارعکس پروفایل تیکه دار
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته تیکه دار


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط