چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

چقدر اشتباه است که

یک زن فکر کند

دنیایی را که میخواهد

یک مرد میتواند برای او بسازد

بجای آنکه خودش بسازد

عکس نوشته عکس نوشته زن
عکس پروفایل زن
عکس زن
دریافت عکس

عکس های مرتبط چقدر اشتباه است که یک زن فکر کند

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته زن

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است