چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم

چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم

چقدر باید بگذارد؟

تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو

رد می شوم تنم نلرزد

بغضم نگیرد

عکس نوشته عکس نوشته دلتنگی
عکس پروفایل دلتنگی
عکس دلتنگی
دریافت عکس

عکس های مرتبط چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته دلتنگی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است