سایت رد پیکس
چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم

چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم


چقدر باید بگذارد؟

تا من در مرور خاطراتم وقتی از کنار تو

رد می شوم تنم نلرزد

بغضم نگیرد


عکس نوشتهعکس نوشته دلتنگیعکس پروفایل دلتنگیعکس دلتنگی
دریافت عکس

عکس های مرتبط چقدر باید بگذارد تا من در مرور خاطراتم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته دلتنگی