چکامه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

چکامه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

چکامه جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
چکامه عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک چکامه جان
چکامه جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته چکامه
عکس پروفایل چکامه
عکس چکامه

عکس های مرتبط چکامه جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است