ژاسمن جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ژاسمن جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ژاسمن جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
ژاسمن عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک ژاسمن جان
ژاسمن جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته ژاسمن
عکس پروفایل ژاسمن
عکس ژاسمن

عکس های مرتبط ژاسمن جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است