کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری

کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری

کارگردان این دنیا خداست

از سخت بودن نقشی که داری گل من نباش

چرا که سخت بودن این نقش،

نشان اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است …

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا

عکس های مرتبط کارگردان این دنیا خداست از سخت بودن نقشی که داری

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است