سایت رد پیکس
کاش اینجا بودی همین کنار خودم

کاش اینجا بودی همین کنار خودم


کاش اینجا بودی

همین کنار خودم و من یادم می رفت

که خسته ام خرابم ویرانم


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانهعکس عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط کاش اینجا بودی همین کنار خودم

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته عاشقانه