سایت رد پیکس
کاش اینجا بودی همین کنار خودم

کاش اینجا بودی همین کنار خودم


کاش اینجا بودی

همین کنار خودم و من یادم می رفت

که خسته ام خرابم ویرانم


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عاشقانه


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط