کامبیز جان چهارشنبه سوریت مبارک

کامبیز جان چهارشنبه سوریت مبارک

کامبیز جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک کامبیز جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای کامبیز

کامبیز جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
کامبیز جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته کامبیز
عکس پروفایل کامبیز
عکس کامبیز

عکس های مرتبط کامبیز جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است