کامران جان چهارشنبه سوریت مبارک

کامران جان چهارشنبه سوریت مبارک

کامران جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک کامران جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای کامران

کامران جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
کامران جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته کامران
عکس پروفایل کامران
عکس کامران

عکس های مرتبط کامران جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است