کمند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

کمند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

کمند جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
کمند عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک کمند جان
کمند جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته کمند
عکس پروفایل کمند
عکس کمند

عکس های مرتبط کمند جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است