گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود

گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود


گاهی آدم باید

همه چیز را بیخیال شود

چمدانش را ببندد

کمی زندگی کند

و برگردد


عکس نوشتهعکس نوشته مفهومیعکس پروفایل مفهومیعکس مفهومی
ارسال به : تلگرام واتساپ / ارسال نظر
دریافت عکس

عکس های مرتبط گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال نظر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است