گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود

گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود

گاهی آدم باید

همه چیز را بیخیال شود

چمدانش را ببندد

کمی زندگی کند

و برگردد

عکس نوشته عکس نوشته مفهومی
عکس پروفایل مفهومی
عکس مفهومی
دریافت عکس

عکس های مرتبط گاهی آدم باید همه چیز را بیخیال شود

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مفهومی

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است