سایت رد پیکس
گاهی اوقات آدم باید بماند تا ثابت کند

گاهی اوقات آدم باید بماند تا ثابت کند


گاهی اوقات

آدم باید بماند

تا ثابت کند که عاشق واقعی ست

و گاهی هم آدم باید برود

تا واقعا یک عاشق واقعی بماند!

و این دومی خیلی بیشتر از چند هزار برابر

سخت تر است اولی ست...


عکس نوشتهعکس نوشته عاشقانهعکس پروفایل عاشقانه
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته عاشقانه


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط