گاهی بدون گریه بدون بغض

گاهی بدون گریه بدون بغض

گاهی بدون گریه

بدون بغض

و بدون داد و هوار

باید قبول کنی که فراموش شدی

عکس نوشته عکس نوشته غمگین
عکس پروفایل غمگین
عکس غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط گاهی بدون گریه بدون بغض

موضوعات مرتبط عکس نوشته غمگین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است