سایت رد پیکس
گاهی دلتنگی به جایی میرسد که به خدا

گاهی دلتنگی به جایی میرسد که به خدا


گاهی

دلتنگی به جایی میرسد

که به خدا می‌گویی

گر به صلاحم نیست، باز میخواهمش


عکس نوشتهعکس نوشته دلتنگیعکس پروفایل دلتنگی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته دلتنگی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط