گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی

گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی

گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم

عکس نوشته عکس نوشته خدا
عکس پروفایل خدا
عکس خدا
دریافت عکس

عکس های مرتبط گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته خدا

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است