یاسمین جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

یاسمین جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

یاسمین جان دوست داشتنی ترین کسی هستی که دوست دارم

پیام دوست دارم یاسمین

یاسمین جان تو هم عشقمی ... هم بهترین دوستمی ... هم عزیز ترین کس زندگیمی

اونقدی که فکر میکنی دوست ندارم ( چون اونقدم دوست دارم ) که نمیتونی فکر کنی
دوست دارم یاسمین عزیز

اسم نوشته اسم نوشته یاسمین
عکس پروفایل یاسمین
عکس یاسمین
دریافت عکس

عکس های مرتبط یاسمین جان دوست دارم طرح قلب عاشقانه

اسم نوشته های جدید

موضوعات مرتبط اسم نوشته یاسمین

ارسال دیدگاه