یا امام سجاد جانم به فدایت

یا امام سجاد جانم به فدایت

امام سجاد (ع) ؛ دعای مومن سه حالت دارد

  • یا برایش ذخیره می شود
  • یا در دنیا برآورده می شود
  • و یا بلایی از او برطرف میشود

یا امام سجاد جانم به فدایت

عکس نوشته عکس نوشته مذهبی
عکس پروفایل مذهبی
عکس مذهبی

عکس های مرتبط یا امام سجاد جانم به فدایت

ارسال دیدگاه