سایت رد پیکس
یا امام سجاد جانم به فدایت

یا امام سجاد جانم به فدایت


امام سجاد (ع) ؛ دعای مومن سه حالت دارد

  • یا برایش ذخیره می شود
  • یا در دنیا برآورده می شود
  • و یا بلایی از او برطرف میشود

یا امام سجاد جانم به فدایت


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبیعکس مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط یا امام سجاد جانم به فدایت

عکس نوشته های جدید

موضوعات مرتبط عکس نوشته مذهبی