سایت رد پیکس
یا امام سجاد جانم به فدایت

یا امام سجاد جانم به فدایت


امام سجاد (ع) ؛ دعای مومن سه حالت دارد

  • یا برایش ذخیره می شود
  • یا در دنیا برآورده می شود
  • و یا بلایی از او برطرف میشود

یا امام سجاد جانم به فدایت


عکس نوشتهعکس نوشته مذهبیعکس پروفایل مذهبی
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته مذهبی


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط