یسنا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

یسنا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

یسنا جان یلدات‌ مبارک‌ با آرزوی بهترین‌ ها‌ برای تو عزیز دلم
یسنا عزیزم در این شب که همه آرزوهایی دارند آرزوهایم تحقق آرزوهای توست
یلدات مبارک یسنا جان
یسنا جان هندونه بده قاچ کنم / لپتو بده ماچ کنم / غماتو بده چال کنم / بخند تامن حال کنم

اسم نوشته اسم نوشته یسنا
عکس پروفایل یسنا
عکس یسنا

عکس های مرتبط یسنا جان یلدات‌ مبارک‌ طرح تبریک شب یلدا

ارسال دیدگاه