سایت رد پیکس
یعنی میشه یه روز اشک بریزم

یعنی میشه یه روز اشک بریزم


یعنـــــی میشه / یه روز اشک بریزم
اما از روی شوق / از روی آرامش
به خاطر رسیدن / اونم رسیدن به تو
رسیدن به عشقم / رسیدن به زندگی


عکس نوشتهعکس نوشته غمگینعکس پروفایل غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط عکس نوشته غمگین


عکس نوشته های جدید


موضوعات مرتبط