یعنی میشه یه روز اشک بریزم

یعنی میشه یه روز اشک بریزم

یعنـــــی میشه / یه روز اشک بریزم
اما از روی شوق / از روی آرامش
به خاطر رسیدن / اونم رسیدن به تو
رسیدن به عشقم / رسیدن به زندگی

عکس نوشته عکس نوشته غمگین
عکس پروفایل غمگین
عکس غمگین
دریافت عکس

عکس های مرتبط یعنی میشه یه روز اشک بریزم

موضوعات مرتبط عکس نوشته غمگین

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است