یعنی میشه یه روز اشک بریزم

یعنی میشه یه روز اشک بریزم

یعنـــــی میشه / یه روز اشک بریزم
اما از روی شوق / از روی آرامش
به خاطر رسیدن / اونم رسیدن به تو
رسیدن به عشقم / رسیدن به زندگی

عکس نوشته عکس نوشته غمگین
عکس پروفایل غمگین
عکس غمگین

عکس های مرتبط یعنی میشه یه روز اشک بریزم

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است