یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک

عکس نوشته عکس نوشته یلدا
عکس پروفایل یلدا
عکس یلدا

عکس های مرتبط یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است

ارسال دیدگاه

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است