یکتا جان چهارشنبه سوریت مبارک

یکتا جان چهارشنبه سوریت مبارک

یکتا جان سوختن غم‌ و غصه هات در آتش شب چهارشنبه سوری آرزوی قلبی من است
دلت شاد، غم هایت بر باد چهارشنبه سوریت مبارک یکتا جان

پیام تبریک شب چهارشنبه سوری برای یکتا

یکتا جان آتش روشن کردم و عهد کردم تا خاموش شدنش / دعایت کنم میدانم به آنچه میخواهی
میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!
یکتا جان چهارشنبه سوری مبارک …

اسم نوشته اسم نوشته یکتا
عکس پروفایل یکتا
عکس یکتا

عکس های مرتبط یکتا جان چهارشنبه سوریت مبارک

ارسال دیدگاه